TÌM KIẾM

Thực tập doanh nghiệp

Thực tập - Việc làm

21.02.2024

Seminar hướng dẫn thực tập doanh nghiệp HK 2 năm học 2023 – 2024

Seminar giúp sinh viên hiểu rõ về các yêu cầu cần đạt khi đi thực tập và các lưu ý...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

29.01.2024

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch & các mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

29.12.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) hệ chính quy đại trà

Mốc thời gian nộp báo cáo thực tập - Lớp CE502.011 và Thời gian hội đồng chấm thực tập doanh...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

28.12.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK 1 (2023-2024) hệ chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) - Chất lượng cao...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

12.09.2023

Seminar Hướng dẫn Thực tập Doanh nghiệp HK 1, NH 2023 – 2024

Seminar giúp sinh viên định hướng trong việc thực tập và các lưu ý quan trọng khi đi thực tập...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

06.09.2023

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp Học kỳ 1 (2023-2024) Hệ Chính quy Đại trà và Hệ Chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch/ mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực tập doanh...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

16.06.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hk2(2022-2023) hệ chính quy đại trà

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập , Hệ Chính quy Đại trà, lớp CE502.N21 và thời gian...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

16.06.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK 2 (2022-2023) hệ chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2022-2023) - Chất lượng cao...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

17.03.2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH  NGHIỆP – HK2(2022-2023)

Khoa KTMT tổ chức “SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

03.02.2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2 (2022-2023) HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Thông báo Kế hoạch/ mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực tập doanh...

Trần Hoàng Lộc