Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) hệ chính quy đại trà

Mốc thời gian nộp báo cáo thực tập - Lớp CE502.011 và Thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2023-2024- CQĐT
Share

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hệ  Chính quy đại trà HK1(2023-2024) (lớp CE502.011) như sau:

I .THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP (nộp 1 bản giấy và 1 bản file)

A. Link nộp file báo cáo:

Sinh viên nộp báo cáo online qua link:   LINK NỘP FILE BCTT TẠI ĐÂY

(SV dùng email của trường cấp đề nộp file và xem link kiểm tra)

Link kiểm tra:  LINK KIỂM TRA TẠI ĐÂY

Thời hạn nộp file: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/01/2024 (thứ 3) (nộp file trước khi SV lên khoa nộp cuốn báo cáo

B. Nộp bản giấy cuốn báo cáo:

Nộp Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2 bao gồm:

Một cuốn báo cáo Thực tập doanh nghiệp

Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

Phiếu Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo DS mà khoa đã phân công đâù học kỳ (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

Thời hạn nộp cuốn báo cáo (bản giấy) trong 2 ngày : 10/01/2024 và 11/01/2024 (thứ 4 và thứ 5),

II. THỜI GIAN HỘI ĐỒNG CHẤM TTDN HỆ CQĐT

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp tại hội đồng.

Thời gian bắt đầu Hội đồng: Sáng từ 8h00, thứ 2 ngày 22/01/2024

Địa điểm: Phòng E6.3, E6.1

Chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo Khoa sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.