01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

• Thông báo chung •

Thông báo chung

Khảo sát khóa học ngắn hạn với tập đoàn NAVER

Trong dịp hè này, NAVER sẽ kết hợp với UIT mở 2 lớp ngắn hạn đào tạo về front-end và back-end ngay tại UIT, do đó khảo sát này mang tính thông báo trước, khảo sát nhu cầu sinh viên, cũng như để các bạn chuẩn bị trước khi có thông báo chính thức chiêu sinh lớp học.