TB Khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV- HKI – NH 2023-2024

Thời gian khảo sát: từ ngày 19/12/2023-5/1/2024
Share

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy
ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Phòng Thanh tra –
Pháp chế – Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tổ chức lấy ý kiến sinh viên (SV) về hoạt
động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau:

  • Đối tượng khảo sát: Bao gồm SV các lớp chính quy đại trà, chất lượng cao,
    chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng, BCU.
  • Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 19/12/2023-5/1/2024
  • Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào
    https://link.uit.edu.vn/khaosatmh và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng
    dẫn của hệ thống. (VUI LÒNG XEM TB CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM)