Triển khai khảo sát sự hài lòng của người học với trải nghiệm học tập (chỉ số IR3_dự án VUDP) năm 2023

Thực hiện theo công văn số 2259/ĐHQG-ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của ĐHQG-HCM, về việc triển khai khảo sát sự hài lòng của người học với trải nghiệm học tập (chỉ số IR3 thuộc dự án VUDP) năm 2023
Share

Chào các bạn sinh viên!

Với nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế và sự bùng nổ của thời đại công nghệ 4.0, trong khuôn khổ Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam. 

Với mục tiêu phát triển dự án nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQG-HCM, các hoạt động của dự án triển khai chính cho các ngành/chương trình tại các trường đại học thành viên tập trung vào nội dung học tập kết hợp (học trực tiếp kết hợp trực tuyến – blended learning) và ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đánh giá sự hài lòng của người học, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về sự hài lòng với trải nghiệm học tập (chỉ số IR3 thuộc dự án VUDP) năm 2023. Những thông tin của người học cung cấp sẽ là cơ sở giúp nhà trường, giảng viên điều chỉnh, cập nhật quá trình giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng mục tiêu của dự án.

Rất mong các bạn sinh viên tham gia thực hiện khảo sát tại linkhttps://ks.vnuhcm.edu.vn/ (Hướng dẫn thực hiện khảo sát tại https://drive.google.com/file/d/1JdjLN6n1j_gF_urf_drpKtkzKvU3HMV_/view?u…)

Thời gian khảo sát: đến 25/12/2023.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.

Nguồn: https://daa.uit.edu.vn/trien-khai-khao-sat-su-hai-long-cua-nguoi-hoc-voi-trai-nghiem-hoc-tap-chi-so-ir3du-vudp-nam-2023-0