TÌM KIẾM

Thực tập – Việc làm

Thực tập - Việc làm

13.06.2024

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2023-2024) hệ Chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2023-2024) - Chất lượng cao...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thực tập - Việc làm

12.06.2024

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN CHẤM THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK2(2023-2024) HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập. lớp CE502.O21 và thời gian hội đồng chấm thực tập doanh...

Lê Thanh Hằng

Thực tập - Việc làm

13.05.2024

Tuyển Thực tập viên Công ty SmartVision

Sinh viên tham gia thực tập sẽ được tham gia thiết kế và gia công một số sản phẩm thực...

Phạm Đức Thắng

Thực tập - Việc làm

26.04.2024

Chương trình BOSCH SUMMER BOOTCAMP 2024

Chương trình BOSCH SUMMER BOOTCAMP 2024 đã trở lại!...

Phạm Đức Thắng

Thực tập - Việc làm

21.02.2024

Seminar hướng dẫn thực tập doanh nghiệp HK 2 năm học 2023 – 2024

Seminar giúp sinh viên hiểu rõ về các yêu cầu cần đạt khi đi thực tập và các lưu ý...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

29.01.2024

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch & các mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

29.12.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) hệ chính quy đại trà

Mốc thời gian nộp báo cáo thực tập - Lớp CE502.011 và Thời gian hội đồng chấm thực tập doanh...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

28.12.2023

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK 1 (2023-2024) hệ chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) - Chất lượng cao...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

12.09.2023

Seminar Hướng dẫn Thực tập Doanh nghiệp HK 1, NH 2023 – 2024

Seminar giúp sinh viên định hướng trong việc thực tập và các lưu ý quan trọng khi đi thực tập...

Trần Hoàng Lộc

Thực tập - Việc làm

06.09.2023

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp Học kỳ 1 (2023-2024) Hệ Chính quy Đại trà và Hệ Chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch/ mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực tập doanh...

Trần Hoàng Lộc