01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

• Thực tập – Việc làm •

Thực tập - Việc làm

Apply for Paid Internship at Truechip Vietnam

Khoa Kỹ thuật Máy tính gửi đến các bạn sinh viên thông tin về seminar giới thiệu cơ hội thực tập CÓ LƯƠNG tại Truechip Vietnam.

Nội dung: