01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

• Thực tập – Việc làm •

Thực tập - Việc làm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH  NGHIỆP – HK2(2022-2023)

Khoa KTMT tổ chức “SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KHOA KTMT” Để nâng cao chất lượng thực tập cũng như hướng dẫn/giải đáp các thắc mắc của Sinh viên về học phần Thực tập doanh nghiệp