CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Quy định - Biểu mẫu

Biểu mẫu và lưu ý

Thực tập doanh nghiệp

Biểu mẫu và lưu ý

Khóa luận tốt nghiệp

Các biểu mẫu khác

 • Đơn xin bảo lưu

  Sinh viên chỉ được bảo lưu 01 học kỳ trong suốt toàn khóa học

 • Phúc khảo điểm

  Sinh viên đăng ký phúc khảo trên hệ thống website đào tạo

 • Đơn xin miễn học Anh văn

  Sinh viên xem quy định về việc miễn học phần Anh văn tại quy định bên dưới, thực hiện đơn và gửi phòng đào tạo

 • Xét tốt nghiệp

  Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đăng ký xét tốt nghiệp tại website đào tạo

 • Đơn xin được làm Khóa luận Tốt nghiệp

  Sinh viên muốn là khóa luận tốt nghiệp nhưng không đủ điều kiện cần làm đơn xin được làm khóa luận tốt nghiệp và cam kết hoàn thành đủ tiêu chuẩn