01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Địa chỉ

Tẩng 6, Tòa nhà E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, 01 Hàn Thuyên, KP6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Giờ làm việc

07:30 AM – 04.30 PM
Thứ Hai – Thứ Sáu

Liên hệ

SĐT: (028) 3725 2002
Email: ce@uit.edu.vn

Nguyễn Thị Như Nữ

Nguyễn Thị Như Nữ

Thư ký Khoa
  • nuntn@uit.edu.vn
Lê Thanh Hằng

Lê Thanh Hằng

Giáo vụ Khoa
  • hanglt@uit.edu.vn
TS. Đoàn Duy

TS. Đoàn Duy

Phụ trách hợp tác doanh nghiệp
  • duyd@uit.edu.vn