TUYỂN DỤNG

Nhà tuyển dụng vui lòng cung cấp các thông tin cần thiết về công việc cần tuyển. Thời gian duyệt công việc sẽ được thực hiện trong vòng 1-2 ngày làm việc.