TÌM KIẾM

Thông báo Học vụ

Thông báo Học vụ

04.07.2024

Thời gian và danh sách hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2023-2024

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2023-2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

29.06.2024

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024

Danh sách phản biện KLTN đợt 2, năm học 2023-2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

13.06.2024

Thông báo về việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

10.05.2024

Về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2023-2024

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2023-2024 (nếu có) từ ngày 14/05/2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

04.05.2024

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2023-2024

Báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2023-2024 vào thứ Năm, ngày 09/05/2024....

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

08.03.2024

Thông báo về việc nộp lại đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Sinh viên nộp lại đề cương Khóa luận tốt nghiệp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng đến hết...

Trần Hoàng Lộc

Thông báo Học vụ

04.03.2024

Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Sinh viên thực hiện cáo cáo đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK2, NH 2023-2024 vào thứ Năm ngày 07/03/2024....

Trần Hoàng Lộc

Thông báo Học vụ

22.02.2024

Danh sách đề tài đồ án 1 và đồ án 2 học kỳ 2(2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Khoa KTMT thông báo đề tài đồ án 1 và đồ án 2 HK2(2023-2024) cho SV đăng ký...

Trần Hoàng Lộc

Thông báo Học vụ

30.01.2024

Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024...

Trần Hoàng Lộc

Thông báo Học vụ

29.01.2024

Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 2 năm học 2023-2024 (hệ chính quy đại trà và chất lượng cao)

Để thực hiện các môn học Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 2 năm học 20233-2024, Khoa KTMT thông báo...

Trần Hoàng Lộc