Danh sách đề tài đồ án 1 và đồ án 2 học kỳ 2(2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Khoa KTMT thông báo đề tài đồ án 1 và đồ án 2 HK2(2023-2024) cho SV đăng ký
Share

Căn cứ kế hoạch thực hiện các học phần đồ án khoa KTMT đã thông báo tại đây.

Nay Khoa KTMT gửi đến các SV danh sách các đề tài trong file đính kèm

SV tự liên hệ và đăng ký đề tài với GV qua email từ nay cho đến hết ngày 04/THÁNG 3/2024

  • SV chủ động tìm nhóm  sau đó  xem danh sách đề tài  khoa công bố để đăng ký làm đồ án với GV qua email.
  • SV có thể trao đổi đăng ký đề tài trực tiếp với GV khác thuộc khoa KTMT ngoài DS bên dưới để làm 1 đề tài mới/lạ khác ngoài các đề tài khoa thông báo (hướng/lĩnh vực nghiên cứu của các GV vui lòng xem trên web khoa)