01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO)

Để thực hiện các môn học Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 2 năm học 20233-2024, Khoa KTMT thông báo đến quý thầy/cô(GV) và Sinh viên đã đăng ký học phần môn CE201 và CE206 hệ CQĐT và CLC kế hoạch và các mốc thời gian chính

Chia sẻ:

SV vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm