01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024 ở file đính kèm.

Chia sẻ:

Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo dưới đây (file đính kèm) để nắm rõ quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023 – 2024

Lưu ý: Khoa không thu bảng giấy.

Link đăng ký đề tài và nộp đề cương chi tiết KLTN

Link kiểm tra

Thông báo chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.