Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Sinh viên thực hiện cáo cáo đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK2, NH 2023-2024 vào thứ Năm ngày 07/03/2024.
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h15 thứ Năm, ngày 07/03/2024.

Địa điểm: Phòng E6.3 (cả ngày), E4.3 (cả ngày), E4.1 (chiều) và E4.4 (chiều).

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 15 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 10 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem danh sách báo cáo đề cương KLTN HK2, 2023-2024 ở file đính kèm.