Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024 (Nộp hồ sơ Online- tháng 3/2024)

Các mốc thời gian xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024
Share

Mến chào các bạn SV!

Phòng Đào tạo Đại học xin TB kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024 như sau:

STTNgàyCông việc
104/3/2024 – 17/3/2024Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep
221/3/2024-22/3/2024Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí (nếu có)
325/3/2024-29/3/2024Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp.
401/4/2024Ban hành QĐ công nhận tốt nghiệp đợt 01 năm 2024
Lưu ý: – Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.
            – Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.
            – Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.
Trân trọng