Thông báo khảo sát ý kiến Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKII – NH 2023-2024

Khảo sát ý kiến Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKII - NH 2023-2024 từ ngày 27/5/2024-12/6/2024
Share

– Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường .

– Hình thức khảo sát online:  SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://link.uit.edu.vn/khaosatmh và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống

– Thời gian khảo sát: Từ ngày 27/5/2024-12/6/2024

Sinh viên xem chi tiết thông báo ở file đính kèm.