01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO TỔ CHỨC SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH  NGHIỆP – HK2(2022-2023)

Khoa KTMT tổ chức “SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KHOA KTMT” Để nâng cao chất lượng thực tập cũng như hướng dẫn/giải đáp các thắc mắc của Sinh viên về học phần Thực tập doanh nghiệp

Chia sẻ:

Để nâng cao chất lượng thực tập cũng như hướng dẫn/giải đáp các thắc mắc của Sinh viên về học phần Thực tập doanh nghiệp, Khoa KTMT tổ chức “SEMINAR HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỌC PHẦN: THỰC TẬP DOANH  NGHIỆP KHOA KTMT”

Hình thức: kết hợp cả online và offline (khuyến khích sinh viên/GV có mặt dự họp trực tiếp).

Thời gian: 10 giờ 00 đến 11 giờ 30, Thứ 5, ngày 23-3-2023

Địa điểm: Phòng E4.1 

Link tham dự online: https://link.uit.edu.vn/thuctapdoanhnghiep

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên về quy trình thực tập doanh nghiệp của khoa KTMT, giải đáp mọi vướng mắc của SV khi thực tập…

Thành Phần tham dự:

  • Ban chủ nhiệm khoa KTMT.
  • Giảng viên Khoa KTMT có tham gia hướng dẫn Thực tập doanh nghiệp HK2(2022-2023) (bắt buộc tham dự).
  • Tất cả SV đã đăng ký học phần CE502.N21 và CE502.N21.MTCL (bắt buộc tham dự).
  • Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTMT có quan tâm.

Link khảo sát: https://link.uit.edu.vn/khaosatthuctap

Trân trọng thông báo.

Khoa KTMT.