Truechip – Seminar Công Nghệ Vi Mạch Và Tuyển Thực Tập Có Lương

Share

Khoa Kỹ thuật Máy tính gửi đến các bạn sinh viên thông tin về hoạt động kết hợp với Công ty Truechip Vietnam như sau:

  1. Phỏng vấn tuyển dụng thực tập có lương tại TrueChip Việt Nam (TP. HCM)
  2. Seminar: How is AI changing the World of Design and Verification (Case of ChatGPT and RapidGPT)

Thông tin cụ thể:

  • Thời gian: 9h45 – 11h30, ngày 12/05/2023 (Thứ 6)
  • Địa điểm: Phòng C108, Trường ĐH CNTT
  • ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin về thực tập:

  • Thời gian: 4-6 tháng
  • Địa điểm: TP. HCM
  • Lương thực tập: 4 triệu/tháng cho Part-time và 8 triệu/tháng cho Full-time
  • Yêu cầu kiến thức: Digital Electronics, Digital logic Design, Verilog / VHDL, Aptitude/IQ, C programming/C++
  • Trao đổi thêm về thù lao thực tập khi phỏng vấn.