Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK 2 (2022-2023) hệ chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2022-2023) - Chất lượng cao
Share

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hệ Chất lượng cao HK2(2022-2023) như sau:

1. Nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp: Gồm bản giấy và bản file

– Nộp bản file:

Link nộp

Link kiểm tra

– Nộp bản giấy:

+ Địa điểm nộp: Phòng E6.2.

+ Số lượng nộp bản giấy: 1 quyển báo cáo theo mẫu.

+ Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).

+ Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo danh sách khoa đã phân công đầu học kỳ (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).

– Thời gian nộp Báo cáo Thực tập: 29/06/2023 – 30/06/2023 (Thứ 5 – thứ 6).

2. Thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp CLC:

– Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

– Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3

– Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CLC: Chiều từ 13h00, thứ 3 ngày 11/07/2023.

– Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài.

– Chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo Khoa sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.

Lưu ý:

– Những sinh viên chưa hoàn tất thủ tục nộp báo cáo thực tập (chưa nộp bảng giấy, hoặc chưa upload file) phải nộp bổ sung gấp đến hết ngày 07/07/2023.

– Những sinh viên chưa nộp BCTT sẽ không có tên trong danh sách báo cáo thực tập. Khoa sẽ xem xét bổ sung vào danh sách khi sinh viên nộp BCTT.