Seminar Hướng dẫn Thực tập Doanh nghiệp HK 1, NH 2023 – 2024

Seminar giúp sinh viên định hướng trong việc thực tập và các lưu ý quan trọng khi đi thực tập
Share

Nhằm giúp các bạn sinh viên nắm rõ các quy tắc thực tập, đồng thời định hướng và tư vấn doanh nghiệp đối với các sinh viên chưa tìm được công ty thực tập,

Khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức chương trình seminar hướng dẫn thực tập doanh nghiệp trong HK1, năm học 2023 – 2024.

Thời gian: 09g00 – 10g30, ngày 14.09.2023

Địa điểm (offline): Phòng B5.08

Seminar này có thể được dùng thay cho lần gặp đầu tiên với Giảng viên hướng dẫn.