TÌM KIẾM

January 29, 2024

Thực tập - Việc làm

29.01.2024

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch & các mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực...

Trần Hoàng Lộc

Thông báo Học vụ

29.01.2024

Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 2 năm học 2023-2024 (hệ chính quy đại trà và chất lượng cao)

Để thực hiện các môn học Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 2 năm học 20233-2024, Khoa KTMT thông báo...

Trần Hoàng Lộc