Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022 ở file đính kèm.
Share

Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo dưới đây (và file đính kèm) để nắm rõ quy trình thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp HK2, NH 2021 – 2022:

  • Link đăng ký đề tài và nộp đề cương chi tiết KLTN xem tại đây.
  • Danh sách đề tài khoa và thông báo chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.