Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, 2021-2022

Sinh viên thực hiện báo cáo giữa kỳ Khóa luận Tốt nghiệp HK1, NH 2021 - 2022
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8h30, thứ 6 ngày 12/11/2021.

Hình thức báo cáo: Báo cáo online sử dụng Microsoft Teams.

Team code: z8s23g0

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

  1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang A4 (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).
  2. Gửi bản báo cáo KLTN giữa kỳ cho Hội đồng trong buổi báo cáo KLTN giữa kỳ.
  3. Chuẩn bị từ 5-7 slide báo cáo (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).

Lưu ý: Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 5 phút, Hội đồng góp ý 5 phút; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu dừng lại.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.