Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022(nộp hồ sơ online)

Các mốc thời gian quan trọng của việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022
Share

Sinh viên xem và lưu ý các mốc thời gian quan trọng dưới đây về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022:

STTNgàyCông việc
108/02/2022 – 20/02/2022Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại đây.
223/02/2022P. ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp.
302/03/2022-08/03/2022Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
414/03/2022Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022
Bảng 1. Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022