Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2021-2022

Thông báo về việc báo cáo GK khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2021-2022 vào 8h30, 26/04/2022.
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8h30, thứ 3 ngày 26/04/2022.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang A4 (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).

2. In ra 3 bản báo cáo KLTN giữa kỳ bên trên (in 2 mặt), gửi bản báo cáo KLTN giữa kỳ cho Hội đồng trong buổi báo cáo.

3. Chuẩn bị từ 5-7 slide báo cáo (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).

Lưu ý: Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 5 phút, Hội đồng góp ý 5 phút; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.

Attachments: