Thông báo về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022

Nộp đơn xin đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022
Share

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian nộp: Từ ngày 06/05/2022 – 10/05/2022.[xyz-ips snippet=”123″]

Bản giấy: Nộp tại phòng E6.2. Bản file: Gửi đến địa chỉ email nuntn@uit.edu.vn

Biểu mẫu đơn xin đổi tên đề tài xem tại link: https://fce.uit.edu.vn/bieu-mau