01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

Chia sẻ:

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022 ở file đính kèm.

Địa điểm nộp báo cáo KLTN: Phòng E6.2

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo trực tiếp

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

– Thời gian nộp KLTN: 27/06/2022 – 28/06/2022 (báo cáo phản biện) và 27/07/2022 – 28/07/2022 (báo cáo sau phản biện).

– Thời gian phản biện KLTN: 04/07/2022 – 09/07/2022.

– Thời gian bảo vệ KLTN: 01/08/2022 – 05/08/2022.