Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 2, 2021-2022

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 2, 2021-2022
Share

Khoa KTMT thông báo về việc bảo vệ KLTN đợt 2, 2021-2022 như sau:

Thời gian bảo vệ: Thứ 5, ngày 04/08/2022.

Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30.

Hình thức báo cáo: Báo cáo offline.

Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.