01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Về việc liên hệ xin ý kiến chuyển khoa

Thông tin về thời gian và địa điểm gặp Trưởng Khoa xin ý kiến về việc chuyển khoa.

Chia sẻ:

Chào các bạn, Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo đến các bạn lịch gặp Trưởng Khoa để xin ý kiến về việc chuyển khoa như sau:

  • Thời gian: 11g00 ngày 27/72022 và 11g00 ngày 01/8/2022
  • Địa điểm: Phòng E6.5

Ngoài thời gian trên, khoa sẽ không giải quyết yêu cầu chuyển khoa của các bạn.