Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022-Chất lượng cao

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ HK1, NH 2021-2022-Chất lượng cao
Share

Khoa KTMT thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022 Chất lượng cao như sau:

– Sinh viên xem danh sách dự kiến Xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022 – Chất lượng cao trong file đính kèm (file có 2 sheet).

– Sinh viên nộp đơn cứu xét về khoa theo hình thức nộp đơn online.

– Thời gian nộp đơn cứu xét: 17/03/2022 – 23/03/2022.

– Link nộp đơn cứu xét:  (link tại đây)

Lưu ý:

– Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên.

– Nếu bị XLHV vì lý do nợ học phí SV muốn được cứu xét phải hoàn thành học phí trước khi gửi đơn, chụp hình biên lai đính kèm theo đơn.

– Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về VPĐB để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định.

Attachments: