THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023
Share

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Địa điểm nộp báo cáo KLTN: Phòng E6.2

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo trực tiếp

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

– Thời gian nộp KLTN: 04/01/2023 – 06/01/2023 (báo cáo phản biện: 1 quyển) và 14/02/2023 – 16/02/2023 (báo cáo sau phản biện: 3 quyển).

– Thời gian phản biện KLTN: 09/01/2023 – 04/02/2023.

– Thời gian bảo vệ KLTN: 20/02/2023 – 24/02/2023.