Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1, Năm học 2022-2023

Danh sách phản biện KLTN đợt 1, năm học 2022-2023
Share

Sinh viên xem danh sách phản biện KLTN đợt 1, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Thời gian phản biện KLTN: Từ 09/01/2023– 04/02/2023.

Lưu ý: Sau phản biện, sinh viên nộp thêm file mềm báo cáo sau phản biện (ngoài 3 quyển báo cáo khoa đã có thông báo).

Link nộp báo cáo sau phản biện

Link kiểm tra