01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Các mốc thời gian thực hiện Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Chia sẻ:

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm