THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, 2022-2023

Báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, 2022-2023 vào lúc 7h50, thứ 4 ngày 09/11/2022.
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 7h50, thứ 4 ngày 09/11/2022.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.3.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang A4 (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).

2. In ra 4 bản báo cáo KLTN giữa kỳ bên trên (in 2 mặt), gửi bản báo cáo KLTN giữa kỳ cho Hội đồng trong buổi báo cáo.

3. Chuẩn bị từ 5-7 slide báo cáo (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,…).

Lưu ý: Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 5 phút, Hội đồng góp ý 5 phút; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.