THÔNG BÁO BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên thực hiện bảo vệ đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK1, NH 2022 - 2023 vào lúc 7g50 ngày 16/09/2022
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 7h50, thứ 6 ngày 16/09/2022.

Địa điểm: Phòng E6.3

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.