Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023
Share

Thời gian: 02 ngày (08/6/2023 (thứ năm) và 09/6/2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Giảng đường 1 – Tòa nhà A.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây