Kế hoạch tổ chức Lễ TN và trao bằng đợt 1 năm 2023

Kế hoạch tổ chức Lễ TN và trao bằng đợt 1 năm 2023
Share

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023 như sau:

– Thời gian: ngày 08/6/2023 (cả ngày: dự kiến sáng 3 khoa, chiều 3 khoa).

– Địa điểm: Giảng đường 1.

Thông tin chi tiết thông báo về lễ TN, sinh viên xem tại đây