01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Chia sẻ:

Sinh xem xem chi tiết hình ảnh Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023 tại đây