Thông báo thời gian phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh khóa tuyển sinh năm 2022 khoa KTMT

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022 KHOA KTMT
Share

Khoa KTMT sẽ phát chứng chỉ GDQP&AN cho các bạn SV khoa KTMT  khóa tuyển sinh năm 2022 thời gian cụ thể như sau:

 Thời gian phát CC GDQP khóa 2022 trong 2 ngày: ngày 05/7/2023 và 06/7/2023  (thứ 4 và thứ 5)

Địa điểm phát:  Văn phòng Khoa KTMT E6.2

Sáng từ 8 giờ 00′ đến 11 giờ 30

Chiều từ 13 giờ 30‘ đến 16 giờ 00

Khi đi nhận SV mang theo thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân.

Thân chào.