Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2022-2023
Share

– Đối tượng khảo sát: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường.

– Hình thức khảo sát online:  SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

– Thời gian khảo sát: từ ngày 20/06/2023 – 20/08/2023.

– Sinh viên xem chi tiết thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2022-2023 ở file đính kèm.