Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2023

Các mốc thời gian xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2023 (nộp hồ sơ online)
Share

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2023.

STTNgàyCông việc
101/8/2023 – 09/8/2023Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp trực tuyến tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep
214/8/2023 -15/8/2023Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí (nếu có)
321/8/2023 -25/8/2023Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
429/8/2023Ban hành quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2023

Lưu ý: – Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.

            – Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            – Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng