THỜI GIAN VÀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KLTN HỌC KỲ 1, 2022-2023

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 1, 2022-2023
Share

Khoa KTMT thông báo về việc bảo vệ KLTN học kỳ 1, 2022-2023 như sau:

Thời gian bảo vệ: Thứ 2, ngày 20/02/2023.

Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3.

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30.

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.