THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.
Share

Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo dưới đây (và file đính kèm) để nắm rõ quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp HK2, NH 2022 – 2023

Link đăng ký đề tài và nộp đề cương chi tiết KLTN.

Link kiểm tra

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp và thông báo chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.