THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1, 2022-2023 (BẢN SAU BẢO VỆ)

Sinh viên nộp Khóa luận Tốt nghiệp HK1, 2022 - 2023 bản sau bảo vệ đến hết ngày 28/02/2023
Share

Sinh viên xem quy trình nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ cho Trường tại đây

Sinh viên nộp thêm file báo báo Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa gồm có các nội dung sau: Báo cáo khóa luận (pdf và docx), Trình bày (powerpoint), Bản thiết kế phần cứng (nếu có), Bản thiết kế phần mềm (nếu có), Video chạy demo:

+ Link nộp

+ Link kiểm tra

Sau trang bìa phụ cuốn KLTN có trang Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem số Quyết định thành lập hội đồng để điền thông tin vô trang này:

+ Chất lượng cao: Quyết định số 75/QĐ-ĐHCNTT ngày 15 tháng 02 năm 2023.

+ Chính quy đại trà: Quyết định số 71/QĐ-ĐHCNTT ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Lưu ý: Hạn nộp KLTN đến hết ngày 28/02/2023. Sinh viên khi hoàn thành công tác nộp KLTN cho Trường và có GVHD xác nhận thì hệ thống mới cấp quyền cho khoa cập nhật điểm KLTN.