TUỔI TRẺ UIT RA MẮT KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH 

Share

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định: Thông qua xây dựng thành phố thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và Nhân dân thành phố. Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Trên cơ sở đó, Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM ra mắt Không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa góp phần cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được Đoàn trường xây dựng đặt tại Tòa nhà A, trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Các bạn Đoàn viên, sinh viên đã có thể tìm hiểu Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trực tuyến, tại địa chỉ: https://link.uit.edu.vn/KGVH-HOCHIMINH

Với những tác phẩm, giá trị của Hồ Chủ tịch trong Không gian văn hoá, tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ Thông tin hôm nay sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, ra sức phấn đấu, rèn luyện, noi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành những nhân tố tích cực, gặt hái được nhiều thành quả để là những bông hoa tươi đẹp nhất ở Thành phố mang tên Bác.