01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

• Tin tức •

Hoạt động Sinh viên

Cuộc thi DigiTrans Edtech 2022

Cuộc thi Digitrans Edtech 2022 là cuộc thi thực hiện sản phẩm/giải pháp kỹ thuật trên nền tảng IoT và ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục

Hoạt động Sinh viên

[THỦ LĨNH SINH VIÊN 2022] MỞ LINK ĐĂNG KÝ VÒNG 1: THỦ LĨNH KIẾN THỨC

Vòng 1 – Thủ lĩnh kiến thức – Nơi các thủ lĩnh được thể hiện vốn kiến thức của mình với hình thức thi 𝑹𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈.
Các Thủ lĩnh ơi, hãy thể hiện hết mình trong hành trình sắp tới nhé!