Thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch thực tập doanh nghiệp HK2, NH 2021-2022 ở file đính kèm.
Share