01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch thực tập doanh nghiệp HK2, NH 2021-2022 ở file đính kèm.

Chia sẻ:

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

Danh sách hướng dẫn TTDN xem (tại link) (Lưu ý: file trong link có 2 sheet)

Attachments: