THÔNG BÁO BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên thực hiện bảo vệ đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK2, NH 2022 - 2023 vào lúc 8g00, thứ 5 ngày 09/03/2023. Sinh viên xem danh sách ở file đính kèm
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8g00, thứ 5 ngày 09/03/2023.

Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8 (dự phòng).

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem danh sách sbáo cáo đề cương KLTN HK2, 2022-2023 ở file đính kèm.