Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

Sinh viên thực hiện bảo vệ đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK2, NH 2021 - 2022 vào lúc 8g30 ngày 28.02.2022
Share

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8h30, thứ 2 ngày 28/02/2022.

Hình thức báo cáo: Báo cáo online sử dụng Microsoft Teams.

Team code: 27oaty3

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.