01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch xử lý học vụ HK1, NH 2021-2022 ở file đính kèm

Chia sẻ:

Vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm